Zwroty, wymiana, dostawa, płatności, gwarancja

Płatności

Płatności elektroniczne

Przelew na konto bankowe.

Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje drogą elektroniczną numer rachunku bankowego, na który należy dokonać przekazu odpowiedniej kwoty. Po zaksięgowaniu wpłaty na tym rachunku, zamówienie zostaje przekazane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

Korzystając z przelewu online.

Forma płatności elektronicznej dostępna za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl

Dostawa

Dostawa projektów zawsze jest bezpłatna i odbywa się w formie elektronicznej.

Czas dostawy:

Całkowity czas realizacji zamówienia projektu wynosi od 10 do 15 dni roboczych, natomiast czas realizacji zamówienia produktów fizycznych wynosi od 2 do 6 dni roboczych.

W przypadku innych sytuacji prosimy o kontakt.

W naszym sklepie możliwe jest zamówienie projektu ogrodu oraz produktów do założenia ogrodu. Aby złożyć zamówienie:

 1. Dodaj produkt do koszyka.
 2. Złóż zamówienie.
 3. Przejdź do płatności.
 4. Oczekuj informacji drogą mailową.
 5. Stan swojego zamówienia możesz sprawdzić poprzez swoje konto.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś tzw. kupującym uprzywilejowanym, a więc:

A) konsumentem

albo

B) osobą fizyczną, dla której umowa, jaką z nami zawarłeś, jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

– co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@ogrody.com

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy towar, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części;
 • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracany towar zwróć do nas niezwłocznie na adres: GordoStudio Weronika Gladka, ul. Plac Bankowy 2, 00-950 Warszawa, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy Ci niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeśli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy od Ciebie towar – możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które jesteś zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  • rozpoczęliśmy świadczenie za Twoją wyraźną i uprzednią zgodą,
  • zostałeś przez nas poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utracisz prawo do odstąpienia od umowy, i przyjąłeś to do wiadomości,
  • przekazaliśmy Ci zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej przez rozpoczęciem świadczenia usługi.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

Reklamacje

Poniższe treści mają zastosowanie do tzw. kupującego uprzywilejowanego. Jeśli nim nie jesteś, zajrzyj do naszego Regulaminu sklepu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat reklamacji.

W przypadku gdy niewłaściwie zrealizujemy zawartą z Tobą umowę, masz prawo złożyć reklamację – najlepiej na adres e-mail: sklep@ogrody.com lub drogą pocztową na adres GordoStudio Weronika Gladka, ul. Plac Bankowy 2.

TREŚCI CYFROWE

Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowych z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Jeśli treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać:

 • doprowadzenia do ich zgodności z umową,

a w niektórych przypadkach złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny

albo

 • odstąpieniu od umowy.

TOWARY

Co do zasady, ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz w takiej sytuacji żądać:

 1. a) wymiany towaru

lub

 1. b) naprawy towaru.

W niektórych przypadkach możesz też:

 1. a) odstąpić od umowy

lub

 1. b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

– szczegóły w tym zakresie znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

Szczegółowe zasady w zakresie reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.